Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 1/14 (2017) [Review of the article:] Garcia de la Puente I. The widow princess of Minsk, in: Portraits of Medieval Eastern Europe, 900–1400. / Ed. by D. Ostrowsky and C. Raffensperger. Routledge, 2017. pp. 15-22. Abstract   PDF (Русский)
V. M. Kamentseva
 
No 2/6 (2012) [Review of the article:] Neklyudov S. Yu. Legenda o veschem Olege: opyt istoricheskoy rekonstruktsii [Legend of Oleg the Wise: the experience of historical reconstruction], in Istoriko-philologicheski sbornik “Con amore” v chest Lyubovi Nikolaevny Kiselevoy. Moskva: OGI, 2005. S. 366 – 395. Abstract   PDF (Русский)
A. M. Vvedenskiy
 
No 2/12 (2015) [Review of the book:] Bessudnova M. B. Rossiya i Livoniya v kontse XV veka. Istoki konflikta. M., "Kvadriga", 2015, 488 s. (Bessudnova M. B. Russia and Livonia in the end of the 15th century. Origins of a conflict. Moscow, "Quadriga" Publ., 2015. 488 p.) Abstract   PDF (Русский)
A. A. Selin
 
No 1/1 (2010) [Review of the book:] Dąbrowski D. Rodowod Romanowiczow książąt halicko-wołyńskich.. Poznań; Wrocław, 2002. 348 s. (Dąbrowski D. Genealogy of Romanovichi, princes of Galicia-Volhynia. Poznań; Wrocław, 2002. 348 p.).. Abstract   PDF (Русский)
S. S. Pashin
 
No 2/6 (2012) [Review of the book:] Fylypchuk M. Slov’jan'ski poselennja VIII–X st. v ukraI'ns'komu Prykarpatti. L'viv, 2012. 312 s.+8k. (Filipchuk M. Slavic settlements of VIII–X centuries in Ukrainian Carpathians. Lviv, 2012. 312 p.+8 maps). Abstract   PDF (Русский)
L. V. Voitovych
 
No 2/8 (2013) [Review of the book:] Maiorov O. V. Efrosinіja Galic'ka. Dochka vіzantіjs'kogo іmperatora v Galic'ko-Volins'kіj Rusі: knjaginja i chernicja [Euphrosyne Galician. Daughter of the Byzantine emperor in the Galicia-Volyn Rus: Princess and Nun]. Bіla Cerkva, 2013. 224 p. Abstract   PDF (Русский)
M. I. Zhikh
 
No 2/4 (2011) [Review of the book:] Marta Font. Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek. Szeged, 2005. 330 l. (Marta Font. Kings of the Arpads and the Rurik dynasty princes. Szeged, 2005. 330 p.). Abstract   PDF (Русский)
M. M. Voloshchuk
 
No 1/5 (2012) [Review of the book:] Mayorov A. V. Rus', Vizantiya i Zapadnaya Evropa. Iz istorii vneshnepoliticheskikh i kul'turnykh svyazey XII – XIII vv. SPb.: «DMITRIY BULANIN», 2011. 800 s. (STUDIORUM SLAVICORUM ORBIS. Vyp. 1). (Mayorov A.V. Russia, Byzantine and Western Europe. From the history of foreign politics and cultural relations in the 12th - 13th centuries. SPb., 2011. 800 p.). Abstract   PDF (Русский)
S. B. Chebanenko
 
No 1/3 (2011) [Review of the book:] Mayorov A. V. Velikaya Khorvatiya: etnogenez i rannyaya istoriya slavyan Prikarpatskogo regiona. SPb.: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2006. 209 s. ( Mayorov A.V. The Great Croatia: ethnogenesis and early history of the Carpathian region. SPb., 2006. 209 p.). Abstract   PDF (Русский)
L. V. Voitovych
 
No 1/3 (2011) [Review of the book:] Rakhimzyanov B. R. Kasimovskoe khanstvo (1445 – 1552 gg.). Ocherki istorii. Kazan': Tatarskoe knizhnoe izdatel'stvo, 2009. 207 s. (Rahimzianov B. R. Qasim Khanate (1445 - 1552). Essayes on history. Kazan, 2009. 207 p.). Abstract   PDF (Русский)
A. V. Aksanov, S. S. Pashin
 
No 1/9 (2014) [Review of the book:] Rassadin S. E. Pervye slavjane: Slavjanogenez. Minsk, 2008. (Rassadin S.E. First Slavs: Slavyanogenez. Minsk, 2008. 288 p.). Abstract   PDF (Русский)
M. I. Zhikh
 
No 2/2 (2010) [Review of the book:] Rogov V. A., Rogov V. V. Drevnerusskaya pravovaya terminologiya v otnoshenii k teorii prava (ocherki IX — serediny XVII v.). M.: MGIU, 2006. 269 s. (Rogov V. A., Rogov V. V. Old Russian legal therminology in the relation to the lagal theory (essayes on the 9th - the middle of the 17th century). M., 2006. 269 p.). Abstract   PDF (Русский)
S. B. Chebanenko
 
No 1/5 (2012) [Review of the book:] Vojtovych L. Galyc'ko-Volyns'ki etjudy. Bila Cerkva, 2011. 477 s. (Voytovitch L. Galicia-Volhynia sketches. Bila Cerkva, 2011. 477 p.). Abstract   PDF (Русский)
O. M. Shchodra
 
No 2/12 (2015) [Review of the book:] Voloshhuk M. M. "Rus'" v Vengerskom korolevstve (XI – vtoraja polovina XIV v.): social'no-politicheskaja rol', imushhestvennye otnoshenija, migracii Ivano-Frankovsk: Lileja-NV, 2014. 496 s. (Voloshhuk M. M. "Russia" in the Hungarian kingdom (XI – the second half of the XIV century): socio-political role, property relations, migrations. Ivano-Frankovsk, Lileja-NV Publ., 2014. 496 p.) Abstract   PDF (Русский)
M. I. Zhikh
 
No 1/1 (2010) [Review of the book:] Купчинский О. Акты и документы Галицко-Волынского княжества ХIII – первой половины ХIV века. Исследования. Тексты. Наукове товариство ім. Шевченка, 2004. 1283 с. (Kupchyns'kyj O. Acts and documents of Galicia-Volhynia principality of the 13th – first part of the 14th centuries. Studies. Texts Lviv, Naukove tovarystvo im. Shevchenka Publ., 2004. 1283 р.). Abstract   PDF (Русский)
A. V. Maiorov
 
No 1/3 (2011) «Syabry» in Eastern and Southern Slavs Abstract   PDF (Русский)
S. V. Vasilyev
 
No 1/9 (2014) «Богу же изволившю Данилъ созда градъ Холмъ». Genesis of Chełm and its bishopric. Abstract   PDF (Русский)
A. Jusupovic
 
No 1/7 (2013) «…земля Божия и твоя и городи твои…»: Vsevolozh volost’ of prince Vladimir Vasilkovich (historical-archaeological research). Abstract   PDF (Русский)
V. M. Lyaska
 
No 2/6 (2012) „Выгнаньцы” whether Galician „выгонци”? Abstract   PDF (Русский)
A. Jusupovic
 
76 - 94 of 94 Items << < 1 2 3 4