Author Details

Aksanov, A. V., Tyumen State University, Russian Federation

  • No 1/3 (2011) - Reviews
    [Review of the book:] Rakhimzyanov B. R. Kasimovskoe khanstvo (1445 – 1552 gg.). Ocherki istorii. Kazan': Tatarskoe knizhnoe izdatel'stvo, 2009. 207 s. (Rahimzianov B. R. Qasim Khanate (1445 - 1552). Essayes on history. Kazan, 2009. 207 p.).
    Abstract  PDF (Русский)