[Review of the book:] Mayorov A. V. Velikaya Khorvatiya: etnogenez i rannyaya istoriya slavyan Prikarpatskogo regiona. SPb.: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2006. 209 s. ( Mayorov A.V. The Great Croatia: ethnogenesis and early history of the Carpathian region. SPb., 2006. 209 p.).

L. V. Voitovych

Abstract


A. V. Mayorov in his monograph turnes to the period, when croatian slavic massif, which partly formed population of the Galicia-Volhynia lands, was only forming on the territory of the Eastern Carpathians.   

Keywords


Eastern Carpathians; the White Croatia; Galicia-Volhynia Rus'; historiography

Refbacks

  • There are currently no refbacks.