To the question of an identification of «called Orrus» in the Hungarian Kingdom in the XIVth century. Magister Nicolaus «dictus» Orrus de genere Pech.

M. M. Voloshchuk

Abstract


The paper deals with the difficult process of ascertainment of reasons , why appeared such a type of identification as dictus Orrus, by the example of Nicolaus dictus Orrus, the son of Aladarus from Pech family, one of the reach Hungarian nobilities. There were a number of persons with the same name and identification in Hungary in the beginning of the 14th century. Nobody in magister Nicolaus’ family used the predicatus dictus Orrus. The author considers, there were five modes of the genesis of calling and the transformation of dictus Orrus in that time in Hungary.

 


Keywords


Nicolaus dictus Orrus; Pech family; Karl Robert; Rus’; Hungary

References


Волощук М. М. До питання східнослов’янського походження Петра Петуні // Український історичний журнал. 2011. №3. С.21–35.

Волощук М. М. Русские йобагионы на службе венгерских Арпадов и Анжу в XIII – XIV вв. // Rossica antiqua. СПб., 2012. №6. С.134–166.

Волощук М. Iobagio Zubuzlaus de villa Checher castri de Ung, онуки боярина Судислава та проблема етнічної ідентифікації осадників східних комітатів Угорщини в ХІ – ХІІІ ст. // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2013. Вип.7. С.39–48.

Майоров О. Єфросинія Галицька. Дочка візантійського імператора в Галицько-Волинській Русі: княгиня і черниця. Біла Церква, 2013. 224 с.

Майоров А. В. Русь, Византия и Западная Европа. Из истории внешнеполитических и культурных связей ХІІ–ХІІІ вв. СПб., 2011. 800 с.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. Gy. Kristó. Budapest; Szeged, 1992. T.2. (1306–1310). 611 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. Gy. Kristó. Budapest; Szeged, 1996. T.4. (1315–1317). 361 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. Gy. Kristó. Budapest; Szeged, 1998. T.5. (1318–1320). 496 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. Gy. Kristó. Budapest; Szeged, 2000. T.6. (1321–1322). 434 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. Gy. Kristó. Budapest; Szeged, 1990. T.7. (1323). 509 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. L. Blazovics. Budapest; Szeged, 1993. T.8. (1324). 441 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. L. Géczi. Budapest; Szeged, 1997. T.9. (1325). 461 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. L. Blazovics és L. Géczi. Budapest; Szeged, 2000. T.10. (1326). 498 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. T. Almási. Budapest; Szeged, 1996. T.11. (1327). 413 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. T. Almási. Budapest; Szeged, 2001. T.12. (1328). 387 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. I. Tóth. Budapest; Szeged, 2004. T.15. (1331). 375 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. Gy. Kristó. Budapest; Szeged, 2002. T.17. (1333). 325 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. Gy. Kristó, F. Makk. Budapest; Szeged, 2004. T.19. (1335). 491 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. F. Piti. Budapest; Szeged, 2004. T.20. (1336). 471 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. L. Blazovics és L. Géczi. Budapest; Szeged, 2005. T.21. (1337). 531 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. F. Piti. Budapest; Szeged, 2012. T.22. (1338). 531 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. F. Piti. Budapest; Szeged, 2001. T.24. (1340). 477 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. F. Piti. Budapest; Szeged, 2007. T.26. (1342). 621 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. F. Sebők. Budapest; Szeged, 2010. T.28 (1344). 633 l.

Anjou-kori oklevéltár / Szer. F. Sebők. Budapest; Szeged, 2007. T.31 (1347). 767 l.

Codex diplomaticus Arpadianus continuatus / Ed. G. Wenzel. Pest, 1869. V.7 (1235–1260). 564 s.

Codex diplomaticus Arpadianus continuatus / Ed. G. Wenzel. Pest, 1870. V.8 (1261–1272). 479 s.

Codex diplomaticus Arpadianus continuatus / Ed. G. Wenzel. Pest, 1871. V.9 (1272–1290). 584 s.

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G. Fejer. Budae, 1829. T.4. V.3. 560 s.

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G. Fejer. Budae, 1841. T.7. V.5. 640 s.

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Studio et opera G. Fejer. Budae, 1842. T.8. V.7. 404 s.

Engel P. Magyarország világi archontológiája 1301 – 1457. CD-диск.

Font M. Siklós középkori története // Város a tenkes alján. Siklós évszázadai / Szer. J.Vonyó. Siklós, 2000. Old.55-76.

Fügedi E. Castle and society in medieval Hungary (1000 – 1437). Budapest, 1986. 162 p.

Györffy Gy. Az Árpadkori Magyarország történeti földrajza: 4 k-ban. Budapest, 1966. – K.1 (A–Cs). 910 l.

Györffy Gy. Az Árpadkori Magyarország történeti földrajza: 4 k-ban. Budapest, 1987. K.2 (D–Gy). 646 l.

Györffy Gy. Az Árpadkori Magyarország történeti földrajza: 4 k-ban. Budapest, 1998. K.4 (L–P). 720 l.

Hazai oklevéltár 1234–1526 / Szer. I. Nagy, F. Deák, Gy. Nagy. Budapest, 1879. 473 l.

Karácsonyi J. A magyar nemzetségék a XIV. század középéig. Budapest, 2004. 1424 l.

Kristó Gy. Csák Máté tartományúri hatalma. Budapest, 1973. 252 l.

Petrovics I. Orgyilkosok Temesvárott: merénylet I. Károly király ellen // «Magyaroknak eleiről». Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged, 2000. Old. 421–434.

Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae: In 2 t. / Ad edendum praeparavit V. Sedlák. Bratislava, 1987. T.2 (inde ab anno MCCCXV usque ad anno MCCCXXIII). 634 s.

Regesta palatinorum et vices gerentium tempore regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica / Critice digessit T. Szőcs. Budapest, 2012. 324 s.

Regesta rerum stirpis Arpadianae critico-diplomatica: In 4 t. / Ed. I. Szentpétery, kézirát. I. Borsa. Budapest, 1987. T.2 (1290 – 1301). V.4. 336 s.

Regestum Varadinense examinum ferri candentis Ordine chronologico digestum descripta effigie editionis a. 1550 illustrantum sumptissimusque Capituli Varadiensis lat. rit. / Сuries et laboris J. Karácsonyi et S. Borovszky. Budapest, 1903. 376 s.

Wertner M. Megjegyzések «A magyar nemzetség a XIII. század középeig» czimü munkára // Turul. A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye / Szer. Gy.Schönher és E.Varjú. 1902. K.20. Old. 23–36, 60–72, 128–139.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.