Ruthenian step in the struggle for Austrian Duchy 1246–1278 [Mika Norbert. Walka o spadek po Babenbergach w latach 1246–1278. Racibórz: Wydawnictwo a Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawocny, 2008. 136 s. (Mika Norbert. The race for the Babenberg’s inheritance in 1246-1278. Racibórz , 2008. 136 p.)].

M. M. Voloshchuk

Abstract


The paper is about Rutenian stories in the struggle for the Babenbergs heritage during 1246–1278 on the pages of the book of Polish researcher Mika Norbert. Highlights, that author used more unknown west sources about the research subject.

 


Keywords


Mika Norbert; Rus’; Hungary; Czechs; Romanoviches; Austrian Duchy; scources

References


Войтович Л. Княжа доба на Русі: портрети еліти. Біла Церква, 2006. 782 с.

Войтович Л. Король Данило Романович. Загадки та дискусії // Terra Cossacorum. Студії з давньої та нової історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора В. С. Степанкова. К, 2007. С. 383–403.

Котляр Н. Ф. Даниил, князь Галицкий: документальное повествование. СПб; К., 2008. 320 с.

Ліхтей І. Боротьба Данила Романовича й Пршемисла Отакара ІІ за австрійську спадщину // Король Данило Романович і його місце в українській історії. Львів, 2003. С.75–84.

Нагірний В. Участь галицько-волинських князів в боротьбі за «австрійську спадщину» (1246–1278 роки) // Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліва. Івано-Франківськ, 2003. С. 28–30.

Codex diplomaticus Arpadianus continuatus / Ed. G. Wenzel. Pest, 1874. V. 12 (1274–1300). 707 s.

Dąbrowski D. Genealogia Mścsławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku). Kraków, 2008. 816 s.

Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich // Biblioteka Genealogiczna. Poznań; Wrocław, 2002. T.6. 384 s.

Mika N. Austria i Ruś w działalnoście ewangelizacyjnej polskich i węgierskich dominikanów (do 1241 roku) // Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie. Opole, 2008. S.75–87.

Mika N. Czy król Rusi Halickiej Daniel byl obecny przy zawieraniu pokoju Wiedeńskiego w 1261? Z dziejów stosunków rusko-austriackich w średniowieczu // Kwartalnik Historyczny. 1998. R. 105. Nr. 2. S.3–16.

Mika N. Walka o spadek po Babenbergach w latach 1246 – 1278. Racibórz, 2008. 136 s.

Mika N. Walka o spadek po Babenbergach w latach 1246–1278 // Ziemia Raciborska. Rocznik jistoryczno-przyrodniczy. 2005. R. 8 (86) S. 58–87.

Regesta rerum stirpis Arpadianae critico-diplomatica: in 2 t. / Ed. I. Szentpétery; kézirát. I. Borsa. Budapest, 1961. T. 2 (1270–1292). V. 2–3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.